اسپیس فریم نمایشگاهی | اجاره فروش اسپیس فریم
آچار آلن

آچار آلن

در نصب اسپیس فریم نیاز به استفاده از بست اسپیس فریم است .بست برای اتصال قسمت های مختلف اسپیس استفاده میشود. دراستفاده از بست اسپیس از پیچ آلن استفاده شده که نیاز به استفاده از آچار آلن برای این پیچ ها میباشد.

آچار آلن

با استفاده از آچار آلن دراتصال اسپیس فریم واستفاده از بست اسپیس امکان نصب وطراحی ابعاد مختلف سازه مهیا شده است.

آچار آلن

آچار آلن به شکل L بوده که سطح مقطع آن شش ضلعی میباشد. با آچار آلن واستفاده ازآن برای شل وسفت کردن پیچ های آلن تغییرات ابعادی درسازه بسیار آسان گشته است. پیچ آلن نیز دارای حفره ی شش ضلعی است که باگیر افتادگی آچار پیچ را میتوان حرکت داد.

آچار آلن

آچار آلن ته گرد دارای سری گرد وتوپر است که استفاده خاص خود را دارد. بکارگیری تجهیزات اسپیس فریم نظیر بست وامثال آن نیاز به تخصص وتجربه دارد که نصب اسپیس ازتخصص های نصاب اسپیس فریم است. نصاب اسپیس بابکارگیری بهترین تجهیزات واندازه گیری دقیق توزین وزن چهار چوپ مناسب مشتری را بسته به نیاز کاربری تعبیه کرده وسازه ای مطمئن وامن برای مشتری ایجاد میکند.

اسپیس سازان کوثر با تکیه به متخصان مجرب خود انواع اسپیس فریم را ارایه میکند و نصب اسپیس باتجهیزات مناسب و با کیفیت را بااستفاده ازنصاب اسپیس فریم فراهم میکند.

آچار آلن آچار اسپیس
ارسال نظر
نظرات