اسپیس فریم نمایشگاهی | اجاره فروش اسپیس فریم
اسپیس فریم تونلی

اسپیس فریم تونلی

اسپیس فریم تونلی اسپیس فریم تونلی

از اسپیس فریم تونلی برای ساخت سالن بدون ستون تا عرض 10 متر استفاده میشود. اسپیس فریم تونلی برای ساخت سالن موقتی مثل سالن همایش، مراسم افتتاحیه و... بسیار مناسب میباشد. ساخت و نصب اسپیس فریم تونلی نیازمند تخصص ومهارت دارد.

اسپیس فریم تونلی سازه مناسب بدون ستون را برای برگزاری مراسم مختلف فراهم می نماید. اسپیس سازان کوثر انواع اسپیس را برای کاربردهای مختلف عرضه میکند.

اسپیس تونلی اسپیس فریم تونلی فریم تونلی تونلی
ارسال نظر
نظرات