اسپیس فریم نمایشگاهی | اجاره فروش اسپیس فریم
غرفه سازی فضای باز

غرفه سازی فضای باز

با استفاده از اسپیس فریم میتوان غرفه زیبا، مستحکم و مقاومی رادر فضای باز ایجاد نمود. غرفه نمایشگاهی ساخته شده از اسپیس فریم در فضای باز، دارای قابلیت مسقف شدن بوده که میتوان آنها را توسط چادر و دیگر پوشاننده های ضدآب (مثل ورقه فلزی) که توانایی جلوگیری از نفوذ آب بداخل غرفه را دارند، پوشاند.

غرفه سازی فضای باز

برگزاری نمایشگاه با اسپیس در فضای باز ویژگی های خاص خود را دارد وغرفه داران باید به نکاتی توجه کنند ازجمله این که در فضای باز محدودیت ها و مزایای وجود دارد. ازمزایای ساخت غرفه سازی فضای باز میتوان بیشتر بودن فضای کاری رابرشمرد ولی ازمعایب آن نیز میتوان محدودیت های برودتی یا امنیتی رانام برد. غرفه ساز با توجه به موارد مختلف اقدام به ساخت غرفه فضای باز برای مشتری میپردازد. رعایت نکات جهت جلوگیری ازورود آب به داخل غرفه در هنگام بارندگی یکی از مواردی است که غرفه ساز درنظر میگیرد.

غرفه سازی فضای باز

البته بهتر است اسپیس فریم مسقف، دارای سقف شیبدار باشند.که هنگام بارندگی، آب بداخل نفوذ نکند. غرفه نمایشگاهی همچنین باید به حدی مستحکم باشند که توان مقاومت در برابر باد و باران را داشته باشند.

اسپیس سازان کوثر خدمات طراحی غرفه نمایشگاهی چه غرفه فضای باز و چه غرفه داخل سالن راارایه میدهد.

غرفه فضای باز غرفه باز
ارسال نظر
نظرات