اسپیس فریم نمایشگاهی | اجاره فروش اسپیس فریم
بست اسپیس فریم

بست اسپیس فریم

در اتصال اسپیس فریم و ایجاد ابعاد و شکل مناسب برای اسپیس فریم استفاده از بست اسپیس فریم لازم و ضروری است. جنس بست ورق 3 میلی است که دارای ضخامت بالا میباشد و همین ضخامت منجر به مقاومت آن گردیده است.

بست از 2 ورق به طول 5 در 17 سانتیمتری ساخته شده است که جهت ایجاد سازه در ابعاد استاندارد استفاده میشود. پوشش بست آبکاری گالوانیزه است که آن را از زنگ زدگی حفظ می نماید.

بست اسپیس فریم

بست تاثیر فراوانی بر استحکام اسپیس دارد و نقش اساسی در ایجاد ایمنی سازه فضایی ایجاد شده دارد. سهولت استفاده از بست ازدیگر مزیتهای آن محسوب میشود. جهت اتصال اسپیس فریم در هر نقطه حداقل به 2 عدد بست نیاز است. بست اسپیس فریم بصورت پروانه ای است که قابلیت نصب را آسان گردانده است. استفاده از پیچ آلن و آچار آلن نیز در بدست آمدن شکل مطلوب سازه کمک میکند بطوریکه پیچ مورد استفاده دارای کنیک بوده که بکارگیری آن بسیار مطلوب گشته است.

بست اسپیس فریم

استفاده از بست منجر سهولت جابجایی سازه اسپیس فریم شده است لذا باعث افزایش مزایای اسپیس فریم شده است بطوریکه علاوه بر سهولت در جابجایی و کاهش وزن اسپیس سرعت عمل در ساخت سازه افزایش یافته است علاوه بر این امکان نصب اسپیس در فضاهای باز و بسته به سهولت انجام میگیرد.

شما میتوانید با خرید بست اسپیس فریم یا خرید و اجاره اسپیس فریم سازه فضایی مطلوبتان را ایجاد کنید.

بست اسپیس بست اسپیس فریم بست فریم فروش بست فروش بست اسپیس
ارسال نظر
نظرات