021-77524540-42
بهره برداری  نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان در سال 96

بهره برداری نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان در سال 96طبق قولی که شهردار اصفهان به مردم و صنعتگران اصفهان داده است، شرکت نمایشگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کرده که تا پایان سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

ارسال نظرات

 
 
 
021-77524540-42