021-77524540-42
اجاره اسپیس فریم برای تمامی ابعاد

اجاره اسپیس فریم برای تمامی ابعاداجاره اسپیس فریم برای ساخت سازه در تمامی ابعاد امکان پذیر است. اسپیس فریم بر مبنای اتصال قطعات جدا از هم سازه را می سازد بنابراین امکان ساخت سازه در ابعاد گوناگون با اجاره اسپیس فریم وجود دارد.

ابعاد اسپیس فریم

نداشتن محدودیت ازلحاظ ابعاد وطراحی برای ساخت سازه از مزایای اسپیس فریم است، بطوریکه اسپیس فریم قابلیت افزایش وکاهش سطح را دارد. اسپیس فریم ازلحاظ شکل وحالت تنوع بسیار متنوع است. بطوریکه با داشتن یک نقشه وطرح استاندارد می توان اشکال گوناگونی به حالتهای مسطح، خمیده و... بدست آورد.

مزایای اجاره اسپیس فریم

اسپیس فریم دارای اسکلت قوی بوده که قابلیت تحمل وزن بالا را دارد. با توجه به قابلیت متصل شدن اجزا در اسپیس فریم ، ساخته شدن سازه در ابعاد و شکل دلخواه از مزیتهای اسپیس فریم محسوب میشود.

با اسپیس فریم می توان هزینه خرید یا اجاره و در کل هزینه های تمام شده را که برای سازه های دیگر لازم است کاهش داد. این درحالیست که هزینه های سایر سازه ها چندین برابر اسپیس است و بدست آمدن نتیجه یکسان با اسپیس فریم دور از انتظار است. اسپیس فریم با هزینه پایین تر کارایی همان سازه ها را داراست ودارای مزایایی نظیر زیبایی وساخت بهتر وایده ال تر و... میباشد. این در حالی است که اجاره اسپیس فریم هزینه ها را بسیار کاهش می دهد.

مقالات مرتبط

'اسپیس فریم با کیفیت چه خصوصیاتی دارد؟'


اسپیس فریم همانند سایر وسایل امروزی کیفیت متفاوت دارد و انواع آن در بازار موجود است. پوشش دهی اسپیس فریم بر کیفیت نهایی بسیار تاثیر گزار است

'اسپیس فریم نمایشگاهی'


اسپیس فریم نمایشگاهی سازه ای مناسب جهت بکارگیری در نمایشگاهها جهت ساخت انواع سالن های نمایشگاهی و غرفه ها محسوب میشود.

ارسال نظرات

 
 
 
021-77524540-42