آبکاری اسپیس فریم

آبکاری اسپیس فریم

با ایجاد پوشش گالوانیزه بر روی اسپیس فریم سطحی مناسب بخصوص از لحاظ زیبایی و مقاومت به خوردگی برای اسپیس فریم ایجاد میشود. اسپیس فریم را در حمام گالوانیزه سیانوری قرار داده و آبکاری آن صورت میگیرد. حمام گالوانیزه در داخلش روکشی فلزی قرار گرفته و روی سطح وان توسط تسمه هایی از جنس مس شینه کشی شده است. در این حمام با ایجاد قطب آند و تسمه ی دیگز که قطب کاتد را تشکیل داده و در مرکز وان است عملیات گالوانیزه کردن سطح صورت میگیرد. اسپیس فریم درون این وان غوطه ور شده و در محلول سیانوری و یا اسیدی آبکاری اسپیس فریم صورت میگیرد.

محلول کابردی مورد استفاده برای اسپیس فریم جهت گالوانیزه کردن یا محلول گالوانیزه سیانوری یا اسیدی است. محلول گالوانیزه سیانوری قلیایی بوده که میتواند سیانور سدیم، سیانور روی، سود کاستیک و... باشد. در حمام برق سه فاز 25 آمپری به برق ضعیفی با آمپر 1000 تا 3000 آمپر و ولتاژی خروجی 25 ولت تبدیل میشود. فلز روی در حمام بصورت میکرونی از آند روی جدا شده و روی جدا شده و روی قطعه قرار میگیرد. در هر دقیقه حدود یک میکرون از آند روی قطعه قرار میگیرد.

سطح بدست امده برای اسپیس فریم گالوانیزه نام گرفته که بسیار زیباست و در عین حال از اسپیس فریم حفاظت در مقابل خوردگی انجام میدهد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39