اسپیس فریم با کیفیت

اسپیس فریم با کیفیت

با توجه به ارایه اسپیس فریم توسط شرکتهای مختلف، کیفیت اسپیس فریم موجود در بازار متفاوت است. جهت انتخاب اسپیس فریم با کیفیت بایستی توجه کرد که اسپیس نمایشگاهی تقلبی سبک تر از نوع ایده ال و مطلوب است.

اسپیس فریم بی کیفیت در اثر اعمال فشار کم دچار تغییر شکل شده و فرمت ظاهری و ابعاد استاندارد خود را از دست میدهد. موضع جوش خورده در اسپیس فریم بی کیفیت دچار شکستگی میشود. کم بودن رکاب های لوله ای دلیل بر کیفیت پایین تر اسپیس نمایشگاهی است. لوله و مفتول بکار رفته در اسپیس بایستی قطر مناسبی داشته باشد.

سطح مقطع مناسب برای اسپیس فریم 15 سانتی متر است و جوش مناسب جوش co2 می باشد تا استحکام و مقاومت مناسب برخوردار باشد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39