اسپیس فریم سازه ای مطمئن

اسپیس فریم سازه ای مطمئن

در سازه ی اسپیس فریم به شکل منظم فرم های هندسی در کنار هم قرار می گیرند که قابلیت بارپذیری بالایی داشته و کل وزن را در کل سازه توزیع می کند. اسپیس فریم ایدهآل و مطمئن سازه ای است که بتواند بار زیاد را تحمل کرده و در عین حال زیبایی را برای سازه بخوبی فراهم نماید.

اسپیس نمایشگاهی هم برای امور نمایشگاهی و هم غیر نمایشگاهی استفاده می شود و می توان طرح و اشکال مختلف با ابعاد مختلف را ایجاد کرد. اسپیس فریم در لغت به معنای سازه فضایی است که با پیدایش آن بسیاری از مشکلات مربوط به ایجاد سازه ها از بین رفته است.

قطعات اسپیس نمایشگاهی به شکل مناسب در کنار هم قرار گرفته و سازه مناسب را ایجاد می کنند. کاربردهای اسپیس فریم متفاوت است و از آن می توان بخصوص در ساخت استیج و انواع غرفه ها در نمایشگاه ها و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و ... استفاده کرد.

با پیدایش اسپیس فریم و استفاده از آن برای ایجاد سازه های فضایی بسیاری از مشکلات مربوز به ساخت سازه ها از بین رفته و براحتی می توان سازه را با فروش اسپیس با درجه ایمنی بالا و مطمئن ساخت. هزینه ها با روش ساخت سازه توسط اسپیس فریم بسیار کاهش یافته است.

امروزه کاربرد اسپیس فریم بسیار گسترده شده است و بسیاری از مراکز اقدام به فروش اسپیس فریم و یا اجاره اسپیس نمایشگاهی می پردازند. اسپیس سازان کوثر آمادگی اجاره اسپیس نمایشگاهی و فروش اسپیس فریم در ابعاد مختلف و کیفیت بالا را دارد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39