اسپیس فریم نمایشگاهی

اسپیس فریم نمایشگاهی

اسپیس فریم نمایشگاهی سازه ای مناسب جهت بکارگیری در نمایشگاهها جهت ساخت انواع سالن های نمایشگاهی و غرفه ها محسوب میشود. جهت تبلیغات نمایشگاهی اسپیس فریم سازه ای مطلوب محسوب میشود.

از جمله کاربردهای اسپیس فریم نمایشگاهی، نقش این سازه در ساخت غرفه نمایشگاهی، قاب بنر، استیج و.. را میتوان نام برد. با اسپیس میتوان سازه ای مناسب در نمایشگاه جهت معرفی کالا و خدمات به شکل مطلوب ساخت.

اسپیس فریم در موضوعات غیر نمایشگاهی نیز کاربرد فراوان دارد به عنوان مثال در شرکت ها و اماکن عمومی و کاربردهای ساخت مکانهای مسقف و... کاربرد فراوان دارد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39