انتقال کلیه نمایشگاه های تهران به شهر آفتاب

انتقال کلیه نمایشگاه های تهران به شهر آفتاب

شهردار تهران تاکید کرد پس از بازگشایی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، اجازه برقراری نمایشگاهی در داخل شهر داده نمی شود و شهرآفتاب به محل نمایشگاه های شهر تهران تبدیل خواهد شد....

نظرات

    ارسال نظر