بهره برداری  نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان در سال 96

بهره برداری نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان در سال 96

طبق قولی که شهردار اصفهان به مردم و صنعتگران اصفهان داده است، شرکت نمایشگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کرده که تا پایان سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ به بهره برداری برسد....

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39