مراحل ایجاد اسپیس فریم نمایشگاهی

مراحل ایجاد اسپیس فریم نمایشگاهی

امروزه اسپیس فریم کاربرد فراوان در ایجاد سازه های نمایشگاهی و غیر نمایشگاهی پیدا کرده است. اسپیس فریم هم استحکام خوبی برای سازه ایجاد می کند و هم دارای زیبایی مناسب برای ایجاد سازه های نمایشگاهی است.

مراحل تولید اسپیس فریم نمایشگاهی

متریال مصرفی برای ساخت اسپیس فریم مفتول های آهنی است. قطر این مفتول ها ممتفاوت بوده و بنا به کاربردهای مختلف دارای قطر و ضخامت مختلف است. در طی عملیات تولید اسپیس فریم مراحل مختلف را باید طی کرد. ابتدایی ترین مرحله برای ساخت عملیات خم کاری است. ایجاد چهارچوب های هندسی و منظم در این مرحله انجام می شود. عملیات تکمیلی جوشکاری است برای ایجاد اتصالات جوش مناسب بایستی جوشکار با تجربه جوش لازم را برای اسپیس نمایشگاهی فراهم نماید که بایستی هم جوش طول و عمق کافی را داشته باشد. برای عملیات جوشکاری بایستی فرد متخصص جوشکاری را انجام دهد تا جوش مناسب برای اسپیس فریم ایجاد کرد. جوش co2 برای جوشکاری استفاده می شود. اگر جوشکاری دقیق انجام نشود اسپیس فریم ساخته شده استحکام کافی نخواهد داشت . انتخاب سیم جوش مناسب هم برای رسیدن به موفقیت در این امر بسیار مهم و ضروری است.

اسپیس سازان کوثر امکان اجاره اسپیس فریم و فروش اسپیس فریم با بالاترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن دارد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39