نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی خاورمیانه در تهران

نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی خاورمیانه در تهران

برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی خاورمیانه در تهران و حضور نمایندگان ۱۳ کشور در نخستین نمایشگاه بین‌الملل و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته که قرار است از ۱۵ تا ۱۸ آبان‌ماه برگزار شود، قابل توجه است....

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39