021-77524540-42

اجرای سه بعدی طرح دلخواه شما


قابلیت اجرای سه بعدی طرح دلخواه شما با استفاده از اسپیس فریم از مزایای این سازه نمایشگاهی پر کاربرد است. با اسپیس فریم می توان انواع طرح ها و سازه های سه بعدی را در ابعاد مختلف و سریعترین زمان ممکن ایجاد نمود. در اسپیس فریم سازه با اتصال قطعات جدا از هم و بست ایجاد می شود که این امکان را فراهم می کند که سازه ها در اشکال مختلف را با بهترین کیفیت و استحکام کافی ایجاد کرد. بنابراین امکان ساخت انواع طرح های سه بعدی با اسپیس فراهم است. استحکام به وجود امده برای سازه به حد مناسبی است و سازه ای مقاوم برای استفاده های مختلف فراهم می شود. با داشتن طرح و نقشه مناسب که قبل از راه اندازی سازه ، امکان ساخت آن فراهم است. جهت طراحی طرح های سه بعدی بایستی با ابتدا طرح مناسب را به دست آورد و سپس اقدام به طراحی نمود.

021-77524540-42