اسپیس فریم نمایشگاهی | اجاره فروش اسپیس فریم
معرفی نمونه کار

اجاره اسپیس فریم

نمونه کار اول

شرکت طرح و اندیشه کوثر به شماره ثبت 252197 باسابقه ده ساله فعالیت در امور فرهنگی و هنری با هدف نوآوری در ارائه خدمات, مساعی خود را در ارتقاء وضعیت موجود و تامین نیاز های آتی مشتریان در بخشهای مختلف مبذول نموده است و با تکیه به سه محور کیفیت ,سرعت و قیمت مناسب تا کنون اجراء پروژه های فراوانی را بر عهده داشته و با برگزاری نمایشگاهها و همایشهای مختلف توانمندی تیم کاری خود را به اثبات رسانده است. گروه کوثر خدمات چاپ و رایت CD و DVD ،آتلیه طراحی ،چاپ پلات و لمینت ،طراحی غرفه نمایشگاهی، چاپ بنر و فلکسی، چاپ دیجیتال، چاپ افست، چاپ اکوسالونت ...

شرکت طرح و اندیشه کوثر به شماره ثبت 252197 باسابقه ده ساله فعالیت در امور فرهنگی و هنری با هدف نوآوری در ارائه خدمات, مساعی خود را در ارتقاء وضعیت موجود و تامین نیاز های آتی مشتریان در بخشهای مختلف مبذول نموده است و با تکیه به سه محور کیفیت ,سرعت و قیمت مناسب تا کنون اجراء پروژه های فراوانی را بر عهده داشته و با برگزاری نمایشگاهها و همایشهای مختلف توانمندی تیم کاری خود را به اثبات رسانده است. گروه کوثر خدمات چاپ و رایت CD و DVD ،آتلیه طراحی ،چاپ پلات و لمینت ،طراحی غرفه نمایشگاهی، چاپ بنر و فلکسی، چاپ دیجیتال، چاپ افست، چاپ اکوسالونت ...