• اسپیس فریم تونلی

    اسپیس فریم تونلی

    از اسپیس فریم تونلی برای ساخت سالن بدون ستون تا عرض 10 متر استفاده میشود. اسپیس فریم تونلی برای ساخت سالن موقتی مثل سالن همایش، مراسم افتتاحیه و... بسیار مناسب میباشد. ساخت و ادامه مطلب