021-77524540-2

7 اردیبهشت غرفه های نمایشگاه کتاب تهران به ناشران تحویل داده می شودعلی اکبر اشعری در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کم و کیف آماده سازی بیست و نهمین نمایشگاه تهران اظهار کرد: تقریباً همه امور مربوط به این دوره از نمایشگاه به خوبی در حال پیشروی هستند؛ همه جنبه های سخت افزاری نمایشگاه مانند ابنیه ، سازه های موقت و دائم و همچنین امکانات آب، برق و مخابرات به خوبی و با سرعت در حال آماده سازی هستند.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2