021-77524540-2

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و صنایع وابسته در کرجپنجمین نمایشگاه گل و گیاه 21 تا 30 شهریور در کرج برگزار میشود. در این نمایشگاه بیش از 80 شرکت تولید کننده در زمینه گل و گیاه، بیش از120 غرفه بازارچه ای جهت فروش تولیدات گل و همچنین 100 غرفه صنایع دستی حضور دارند.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2