021-77524540-2

نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی خاورمیانه در تهرانبرگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی خاورمیانه در تهران و حضور نمایندگان ۱۳ کشور در نخستین نمایشگاه بین‌الملل و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته که قرار است از ۱۵ تا ۱۸ آبان‌ماه برگزار شود، قابل توجه است.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2