021-77524540-2

بهره برداری نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان در سال 96طبق قولی که شهردار اصفهان به مردم و صنعتگران اصفهان داده است، شرکت نمایشگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کرده که تا پایان سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2