021-77524540-2

اجاره اسپیس فریم برای تمامی ابعاداجاره اسپیس فریم برای ساخت سازه در تمامی ابعاد امکان پذیر است. اسپیس فریم بر مبنای اتصال قطعات جدا از هم سازه را می سازد بنابراین امکان ساخت سازه در ابعاد گوناگون با اجاره اسپیس فریم وجود دارد.

ابعاد اسپیس فریم

نداشتن محدودیت ازلحاظ ابعاد وطراحی برای ساخت سازه از مزایای اسپیس فریم است، بطوریکه اسپیس فریم قابلیت افزایش وکاهش سطح را دارد. اسپیس فریم ازلحاظ شکل وحالت تنوع بسیار متنوع است. بطوریکه با داشتن یک نقشه وطرح استاندارد می توان اشکال گوناگونی به حالتهای مسطح، خمیده و... بدست آورد.

مزایای اجاره اسپیس فریم

اسپیس فریم دارای اسکلت قوی بوده که قابلیت تحمل وزن بالا را دارد. با توجه به قابلیت متصل شدن اجزا در اسپیس فریم ، ساخته شدن سازه در ابعاد و شکل دلخواه از مزیتهای اسپیس فریم محسوب میشود.

با اسپیس فریم می توان هزینه خرید یا اجاره و در کل هزینه های تمام شده را که برای سازه های دیگر لازم است کاهش داد. این درحالیست که هزینه های سایر سازه ها چندین برابر اسپیس است و بدست آمدن نتیجه یکسان با اسپیس فریم دور از انتظار است. اسپیس فریم با هزینه پایین تر کارایی همان سازه ها را داراست ودارای مزایایی نظیر زیبایی وساخت بهتر وایده ال تر و... میباشد. این در حالی است که اجاره اسپیس فریم هزینه ها را بسیار کاهش می دهد.


مقالات مرتبط

'اسپیس فریم با کیفیت چه خصوصیاتی دارد؟'


اسپیس فریم همانند سایر وسایل امروزی کیفیت متفاوت دارد و انواع آن در بازار موجود است، در بررسی کیفیت اسپیس فریم به نکاتی مثل مقدار جوش به کار رفته در اسپیس باید توجه کرد.

'اسپیس فریم نمایشگاهی چیست ؟'


اسپیس فریم نمایشگاهی دسته ای از سازه های لوله ای نمایشگاهی است که به دلیل زیبا بودن و سبک بودن برای ایجاد فضای نمایشگاهی و برپایی نمایشگاه بکار می رود .

'بررسی ویژگی های کلیدی اسپیس فریم با کیفیت'


با توجه به ارایه اسپیس فریم توسط شرکتها، کیفیت اسپیس فریم موجود در بازار متفاوت است. جهت انتخاب درست بایستی توجه کردکه اسپیس نمایشگاهی تقلبی سبکتر از نوع ایده ال و مطلوب است.اسپیس فریم بی کیفیت در اثر اعمال فشار کم دچار تغییر شکل میشود.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2